Pomoc

Potrzebujesz pomocy?

Instrukcja konfiguracji programu „CSipSimple” dla systemu Android
 • 1. W pierwszej kolejności wyszukujemy i pobieramy aplikację CSipSimple z Google play (rys.1)
 • rys.1

  rys.1

 • 2. W drugim kroku klikamy przycisk „ZAINSTALUJ” i akceptujemy „Uprawnienia aplikacji” przyciskiem „AKCEPTUJ” (rys.2)
 • rys.2

  rys.2

 • 3. Uruchamiamy nowo zainstalowaną aplikację wybierając jej ikonkę (rys.3)
 • rys.3

  rys.3

 • 4. Pojawi się menu konfiguracyjne, które m.in. umożliwia aplikacji korzystanie z sieci GSM do połączeń VoIP podczas gdy nie jesteśmy w zasięgu WiFi. Zaznaczamy interesujące nas opcje i klikamy przycisk „Zapisz” (rys.4)
 • rys.4

  rys.4

 • 5. Aktualnie nie skonfigurowaliśmy żadnego konta SIP tak więc klikamy na przycisk „Dodaj konto” (rys.5)
 • rys.5

  rys.5

 • 6. W uruchomionym kreatorze wybieramy „Spikon” (rys.6)
 • rys.6

  rys.6

 • 7. Podajemy jako „Nazwa użytkonika” nasz 7-cyfrowy login SIP, natomiast w polu „Hasło” wpisujemy hasło do w/w konta (rys.8)
 • rys.7

  rys.7

  Uwaga! Częstą przyczyną problemów z rejestracją jest niepoprawne hasło. Użytkownicy bardzo często mylą hasło do konta telefonicznego z hasłem do panelu administracyjnego. W celu ustalenia hasła do konta SIP (telefonicznego) należy po zalogowaniu się do panelu wybrać kolejno z menu ‚Konta i numery’ / ‚Konta telefoniczne’ a następnie wybrać numer i kliknąć pozycję ‚Zmień hasło’ znajdującą się w sekcji ‚Opis numeru telefonu’

  Dane dla naszego konta możemy uzyskać logując się do panelu zarządzania (http://panel.spikon.pl), wybierając kolejno „Konta i numery” / „Konta telefoniczne” / „Dane konfiguracyjne konta”

 • 8. Wpisane dane zatwierdzamy przyciskiem „Zapisz” (rys.8)
 • rys.8

  rys.8

 • 9. I to już wszystko. Gdy dane zostały uzupełnione poprawnie nasze konto zarejestruje się i będziemy gotowi do przyjmowania oraz wykonywania połączeń z naszego numeru w Spikonie (rys.9)
 • rys.9

  rys.9

Instrukcja konfiguracji aparatu Siemens Gigaset A510/A610 IP
 • 1. Pierwszym krokiem konfiguracji zestawu Siemens Gigaset A510/A610IP jest prawidłowe podłączenie bazy do zasilania i do switcha lub routera oraz zalogowanie słuchawki do bazy (zgodnie ze schematem zamieszczonym w instrukcji producenta).
 • 2. Konfiguracja telefonu odbywa się przez przeglądarkę internetową. Aby poznać adres IP bazy, należy nacisnąć podświetlony przycisk, znajdujący się na bazie. Na wyświetlaczu słuchawki wyświetli się adres IP.
 • 3. Uzyskany adres wpisujemy w okno przeglądarki internetowej z komputera podłączonego w tej samej sieci co baza.
 • 4. Istnieje możliwość zmiany języka z Angielskiego na Polski w tym celu pod napisem “Please choose your language for menus and dialogs” wybieramy opcję Polski.
 • 5. Logujemy się do bazy podając wybrany PIN. Domyślny PIN to „0000
 • 6. Przechodzimy do zakładki Ustawienia -> Telefonia -> Połączenia
 • 7. Po prawej stronie przy pozycji 1. Nazwa: IP1 klikamy przycisk ‚Edytuj’
 • 8. Na dole strony klikamy ‚Pokaż zaawansowane/dodatkowe‚ ustawienia i uzupełniamy formularz w następujący sposób:
 • Nazwa uwierzytelniania: nasz 7-cyfrowy login SIP
  Hasło uwierzytelniania: hasło przypisane do w/w konta SIP
  Nazwa użytkownika: nasz 7-cyfrowy login SIP
  Nazwa wyświetlana: Dowolna nazwa, która zostanie wyświetlona na ekranie telefonu
  Domena: sip.spikon.pl
  Adres serwera proxy: sip.spikon.pl
  Serwer rejestracji: sip.spikon.pl
  Czas odświeżania rejestracji: 60
  Outbound proxy mode: always
  Outbound server address: sip.spikon.pl

  rys.1

  rys.1

  Częstą przyczyną problemów z rejestracją jest niepoprawne hasło. Użytkownicy bardzo często mylą hasło do konta telefonicznego z hasłem do panelu administracyjnego. W celu ustalenia hasła do konta SIP (telefonicznego) należy po zalogowaniu się do panelu wybrać kolejno z menu ‚Konta i numery’ / ‚Konta telefoniczne’ a następnie wybrać numer i kliknąć pozycję ‚Zmień hasło’ znajdującą się w sekcji ‚Opis numeru telefonu’

  Dane dla naszego konta możemy uzyskać logując się do panelu zarządzania (http://panel.spikon.pl), wybierając kolejno „Konta i numery” / „Konta telefoniczne” / „Dane konfiguracyjne konta” (rys. 2)

  rys.2

  rys.2

 • 9. Na dole strony akceptujemy przyciskiem Ustaw
 • 10. W zakładce Ustawienia -> Telefonia Przypisanie → należy wskazać linie dla połączeń wychodzących oraz przychodzących. Wskazujemy połączenie przed chwilą skonfigurowane. Domyślna nazwa IP1
 • 19. Na dole strony akceptujemy przyciskiem Ustaw, a następnie Wyloguj w prawym górnym rogu
Instrukcja konfiguracji aparatu Linksys SPA921
 • 1. W pierwszym kroku uzyskujemy adres IP urządzenia klikając przycisk ‚Setup button‚ (rys. 1a)
 • rys.1

  rys.1

 • 2. Następnie za pomocą przycisku nawigacyjnego (rys.1b) przechodzimy do pozycji ‚Network‚ (9) i klikamy ‚Select
 • 3. Nasz adres IP pojawi się pod napisem ‚Current IP‚, zapisujemy go i klikamy dwukrotnie przycisk ‚cancel‚ aby wyjść z menu
 • 4. Uruchamiamy przegladarkę internetową i w polu adresowym wpisujemy adres IP telefonu Linksys zatwierdzając klawiszem ‚Enter’
 • 5. Pojawi się strona konfiguracyjna telefonu na której w prawym rogu klikamy pozycję ‚Admin Login‚ a następnie ‚advanced
 • 6. Przechodzimy do zakładki ‚Ext 1‚ i uzupełniamy kolejno pola wymagane do zarejestrowania urządzenia w sieci Spikon, gdzie:
 • Sekcja: Proxy and Registration
  Proxy: sip.spikon.pl
  Outbound proxy: sip.spikon.pl
  Register: yes
  Register expires: 60
  Use Outbound Proxy: yes

  Sekcja: Subscriber Information
  Display Name: 7-cyfrowy login SIP
  Password: hasło do konta SIP
  (proszę nie pomylić z hasłem do panelu, hasło możemy zmienić logując się do panelu administracyjnego i przechodząc kolejno do Konta i numery/Konta telefoniczne a następnie kliknąć na wybrany numer i w sekcji ‚Opis numeru telefonu’ wybrać opcję ‚Zmień hasło’)

  User ID: 7-cyfrowy login SIP
  Use Auth ID: yes
  Auth ID: 7-cyfrowy login SIP

  Sekcja: Audio Configuration
  Preferred Codec: G711a

  Dane dla naszego konta możemy uzyskać logując się do panelu zarządzania (http://panel.spikon.pl), wybierając kolejno „Konta i numery” / „Konta telefoniczne” / „Dane konfiguracyjne konta” (rys. 2)

  rys.2

  rys.2

 • 7. Na koniec zatwierdzamy wpisane parametry przyciskiem ‚Submit All Changes‚ znajdującym się na dole strony.
 • 8. Od tej pory urządzenie jest gotowe do pracy
Instrukcja konfiguracji bramki VoIP – Cisco SPA112
 • 1. Po wyjęciu bramki z opakowania, podłączamy urządzenie do lokalnej sieci korzystając z wejścia ‚INTERNET‚, wpinamy nasz aparat telefoniczny do gniazda oznaczonego jako ‚PHONE1‚ a następnie do zasilania.
 • 2. Ustalamy adres IP bramki wybierając z klawiatury podłączonego telefonu następujący kod:
  **** 110#, po chwili adres zostanie podyktowany przez lektora.
 • 3. Uzyskany adres wpisujemy w pasku adresowym naszej przeglądarki internetowej
 • 4. Zostaniemy poproszedni o wpisanie nazwy użytkownika oraz hasła (domyślnie obie wartości to: admin)
 • rys.1

  rys.1

  UWAGA!
  Gdy urządzenie było wcześniej użytkowane zalecamy przywrócenie ustawień fabrycznych poprzez przejście do zakładki: ‚Administration‚/’Factory Defaults‚,następnie zaznaczamy ‚Yes‚ przy opcjach ‚Restore Network Factory Defaults‚ oraz ‚Restore Voice Factory Defaults‚ i zatwierdzamy przyciskiem ‚Submit

 • 5. Po poprawnym zalogowaniu przechodzimy do zakładki ‚Voice
 • rys.2

  rys.2

 • 6. Na nowo otwartej podstronie upewniamy się czy posiadamy najnowszy firmware (rys. 3a). Aktualne oprogramowanie można pobrać z oficjalnej strony firmy CISCO (instrukcja aktualizacji znajduje się na dole poradnika)
 • rys.3

  rys.3

 • 7. Przechodzmy do menu ‚Line 1‚ (rys. 3b)
 • 8. Upewniamy się czy linia jest aktywna, sprawdzając parametr ‚Line Enable‚ w sekcji ‚General‚ powinien mieć wartość ‚yes‚ (rys.4)
 • rys.4

  rys.4

 • 9. Przewijamy stronę do sekcji ‚Proxy and Registration‚ i uzupełniamy pola formularza podając dane jak na poniższym przykładzie (rys. 5)
 • rys.5

  rys.5

  gdzie:

  Proxy: sip.spikon.pl
  Outbound Proxy: sip.spikon.pl
  Use Outbound Proxy: yes
  Register Expires: 60

  Sekcja ‚Subscriber Information’

  Display Name: login SIP
  Password: hasło do naszego konta SIP (proszę nie mylić z hasłem do panelu)
  Auth ID: login SIP
  User ID: login SIP
  Use Auth ID: yes

  Sekcja ‚Audio Configuration’ (rys.6)

  rys.6

  rys.6

  Preferred Codec: G711a
  Second Preferred Codec: G711u
  Third Preferred Codec: G729a

  Wpisane parametry zatwierdzamy przyciskiem ‚Submit

  Dane dla naszego konta możemy uzyskać logując się do panelu zarządzania, wybierając kolejno „Konta i numery” / „Konta telefoniczne” / „Dane konfiguracyjne konta” (rys. 7)

  rys.7

  rys.7

 • 10. Urządzenie uaktualni konfigurację co zostanie potwierdzone odpowiednim komunikatem (rys. 8)
 • rys.8

  rys.8

 • 11. Zostaniemy przeniesieni na stronę informacyjną gdzie po odczekaniu kilku sekund klikamy przyciśk ‚Refresh‚ (rys. 9a) Parametr ‚Registration State‚ powinien uzyskać status ‚Registered‚ (rys. 9b)
 • rys.9

  rys.9

 • 12. Na bramce powinna zapalić się kontrolka telefonu (rys. 10) . Od tej pory urządzenie jest gotowe do pracy.
 • rys.10

  rys.10

Aktualizacja oprogramowania w bramce CISCO SPA112

 • 1. W pierwszej kolejności sprawdzamy dostępność nowego oprogramowania na oficjalnej witrynie CISCO (rys. 1)

  rys.1

  rys.1

 • 2. Pobieramy aktualny firmware
 • 3. Logujemy się do panelu zarządzania bramki a następnie przechodzimy do zakładki ‚Administration‚ i wybieramy z menu ‚Firmware Upgrade
 • 4. Wskazujemy plik *.bin z nowym oprogramowaniem (rys.2a) i klikamy przycisk ‚Upgrade‚ (rys.2b)
  UWAGA! Pobrany plik należy wcześniej wypakować
 • rys.1

  rys.1

 • 5. Aktualizacja może zająć nawet kilka minut, w tym czasie nie należy nie wyłączać urządzenia, wciskać przycisku reset w bramce ani używać przycisku ‚powrót’ w oknie przeglądarki (rys.3).

  rys.3

  rys.3

 • 6. Gdy proces przebiegnie pomyślnie otrzymamy komunikat ‚Upgrade is successful.‚ a urządzenie automatycznie się zrestartuje. (rys.4)
 • rys.4

  rys.4

 • 7. Finalnie zobaczymy stronę podobną do poniższej (rys.5), gdzie przy parametrze ‚Version‚ będzie aktualna wersja oprogramowania
 • rys.5

  rys.5

Konfiguracja centrali opartej na oprogramowaniu Asterisk

Konfiguracja umożliwi nam skierowanie ruchu na SIP Trunk Spikonu.
W celu połączenia Asteriska ze Spikonem należy dokonać edycji dwóch plików konfiguracyjnych: sip.conf oraz extensions.conf.
Domyślna lokalizacja obu plików konfiguracyjnych to: /etc/asterisk

Przykładowa konfiguracja została przeprowadzona dla SIP Trunku o loginie SIP: ‚2222222‚ i numerze zewnętrznym: ‚888888888‚, hasło do konta to: ‚mojvoip123‚ (proszę nie pomylić hasła do konta SIP z hasłem do panelu administracyjnego). Numery przypisane do SIP Trunku to: 999999999 i 000000000.

Połączenia wychodzące z przystawek 3333, 4444 i 5555 prezentują się kolejno numerami: 888888888, 999999999 i 000000000.
Połączenia przychodzące na numery 888888888, 999999999 i 000000000 trafiają kolejno na przystawki 3333, 4444 i 5555.
Konfiguracja umożliwia również wykonywania połączeń na skrócone numery wewnętrzne: 3333, 4444 oraz 5555.

Plik sip.conf

[general]
context=default ;nieznane połączenia trafią do kontekstu [default]
allowguest=no
defaultexpiry=60
dtmfmode=rfc2833
register => 2222222:mojvoip123@sip.spikon.pl/spikon ;rejestracja Astreriska w Spikonie

[spikon]
type=peer
host=sip.spikon.pl
fromdomain=sip.spikon.pl
port=5060
nat=yes
context=spikon_in
canreinvite=no
dtmfmode=rfc2833
disallow=all
allow=alaw
allow=ulaw
allow=g722
allow=g729
username=2222222 ;Login SIP
secret=mojvoip123 ;Hasło do konta SIP
insecure=invite,port

[3333] ;konto dla pierwszej przystawki
context=spikon_out0
type=friend
username=3333
secret=3333
host=dynamic
nat=yes
disallow=all
allow=all

[4444] ;konto dla drugiej przystawki
context=spikon_out1
type=friend
username=4444
secret=4444
host=dynamic
nat=yes
disallow=all
allow=all

[5555] ;konto dla trzeciej przystawki
context=spikon_out2
type=friend
username=5555
secret=5555
host=dynamic
nat=yes
disallow=all
allow=all

Plik extensions.conf

[default]
exten => _.,1,Hangup

[spikon_in]
exten => spikon,1,GoTo(${CUT(SIP_HEADER(To),@,1):5},1)
exten => 888888888,1,Dial(SIP/3333,60,tr)
exten => 888888888,2,Hangup
exten => 999999999,1,Dial(SIP/4444,60,tr)
exten => 999999999,2,Hangup
exten => 000000000,1,Dial(SIP/5555,60,tr)
exten => 000000000,2,Hangup

[spikon_out0]
exten => _X.,1,Set(CALLERID(num)=888888888) ;ustalenie numeru wychodzącego
exten => _X.,2,Dial(SIP/${EXTEN}@spikon,60,Tr) ;
exten => _X.,3,Hangup
exten => _XXXX,1,Dial(SIP/${EXTEN},60,Tr) ;połączenie na numer wewnętrzny
exten => _XXXX,2,Hangup

[spikon_out1]
exten => _X.,1,Set(CALLERID(num)=999999999)
exten => _X.,2,Dial(SIP/${EXTEN}@spikon,60,Tr) ;
exten => _X.,3,Hangup
exten => _XXXX,1,Dial(SIP/${EXTEN},60,Tr)
exten => _XXXX,2,Hangup

[spikon_out2]
exten => _X.,1,Set(CALLERID(num)=000000000)
exten => _X.,2,Dial(SIP/${EXTEN}@spikon,60,Tr)
exten => _X.,3,Hangup
exten => _XXXX,1,Dial(SIP/${EXTEN},60,Tr)
exten => _XXXX,2,Hangup

Gdy serwer, na którym zainstalowano Asteriska nie posiada publicznego (rutowalnego) adresu IP należy dodać poniższe wpisy w sekcji [general] pliku sip.conf:

nat=yes
localnet=192.168.1.0/255.255.255.0 ;adres/maska sieci lokalnej
externip=xxx.xxx.xxx.xxx ;publiczny adres IP

W przypadku połączenia centrali opartej na oprogramowaniu Asterisk z kontem telefonicznym należy w pliku sip.conf w sekcji [spikon] dodać pozycję:

'fromuser=2222222';gdzie '2222222' to login SIP konta telefonicznego

Instrukcja konfiguracji programu „PhonerLite” 2.x dla Windows
 • 1. W pierwszej kolejności pobieramy program PhonerLite z oficjalnej strony producenta. Następnie klikając dwukrotnie na jego ikonkę przechodzimy przez proces instalacji.
 • 2. Po uruchomieniu aplikacji klikamy na przycisk ‚Nowy’ znajdujący się w zakładce ‚Konfiguracja’ (rys.1)
 • rys.1

  rys.1

 • 3. Uzupełniamy dane podając kolejno:

  Proxy/Registar: sip.spikon.pl
  Realm/Domain: sip.spikon.pl

  rys.2

  rys.2

  Następnie klikamy zieloną strzałkę i wpisujemy:
  Użytkownik: nasz login SIP
  Hasło: nasze hasło do konta SIP
  Nazwa użytkownika: nasz login SIP

  rys.3

  rys.3

  :

  Po raz ostatni klikamy zieloną strzałkę skierowaną w prawo i podajemy dowolną nazwę dla naszego profilu np ‚Spikon’. Dane zatwierdzamy przyciskiem „

  rys.4

  rys.4

  Dane dla naszego konta możemy uzyskać logując się do panelu zarządzania (http://panel.spikon.pl), wybierając kolejno „Konta i numery” / „Konta telefoniczne” / „Dane konfiguracyjne konta”

 • rys.5

  rys.5

 • 4. W zakładce ‚Serwer’ ustalamy czas wygaśniecia rejestracji na ’60’ sekund
 • rys.6

  rys.6

 • 5. Przechodzimy do zakładki ‚Kodek’ i ustalamy kolejność dostępnych kodeków według załączonego rysunku (rys.7a), gdzie:
  1.G.722 WB
  2.G.711 A-Law
  3.G.711 U-Law
  4.GSM

  rys.7

  rys.7

 • 6. Konfigurację zatwierdzamy przyciskiem ‚Zapisz’ (rys.7b)
 • 7. Od tego momentu PhonerLite jest gotowy do wykonywania oraz przyjmowania połączeń. Poprawność rejestracji zostanie potwierdzona odpowiednim komunikatem, znajdującym się w pasku statusu aplikacji (rys.7c).
Instrukcja konfiguracji programu „X-Lite” 4.x dla Windows
 • 1. W pierwszej kolejności pobieramy program X-Lite z oficjalnej strony producenta a następnie klikając dwukrotnie na jego ikonkę przechodzimy przez proces instalacji
 • 2. Po uruchomieniu programu klikamy na pozycję ‚Account Settings’ (rys.1)
 • rys.1

  rys.1

 • 3. Następnie w domyślnie otwartej zakładce ‚Account’ uzupełniamy wszystkie pola formularza według wzoru zamieszczonego na rys.2, gdzie:
 • Account name: dowolna nazwa
  Allow this account for: pozostawiamy zaznaczoną tylko opcję ‚Call’

  User Details
  User ID: Login SIP
  Domain: sip.spikon.pl
  Password: hasło do konta SIP
  Display name: dowolna wartość wyświetlana użytkownikowi
  Authorization name: Login SIP

  Domain Proxy
  Zostawiamy domyślnie zaznaczoną pozycję ‚Register with domain and receive calls’

  Send outbound via
  Zaznaczamy pozycję ‚Proxy Address’ a następnie wpisujemy ‚sip.spikon.pl’

  rys.2

  rys.2

  Dane dla naszego konta możemy uzyskać logując się do panelu zarządzania (http://panel.spikon.pl), wybierając kolejno „Konta i numery” / „Konta telefoniczne” / „Dane konfiguracyjne konta” (rys. 3)

  rys.3

  rys.3

 • 4. Przechodzimy do zakładki ‚Advanced’ (rys.4) i wpisujemy wartość ’60’ w polu ‚Reregister every’
 • rys.4

  rys.4

 • 5. Konfigurację zatwierdzamy przyciskiem ‚OK’
 • 6. Od tej pory aplikacja jest gotowa do przyjmowania oraz wykonywania połączeń (rys.5)
 • rys.5

  rys.5

  UWAGA! Status ‚Offline’ nie dotyczy naszego konta SIP

Nagrywanie połączeń – instrukcja obsługi

Funkcjonalność ta pozwala na automatyczne nagrywanie połączeń każdego z kont telefonicznych. Nagrywanie można włączyć i wyłączyć w dowolnej chwili za pomocą panelu zarządzania. Rozmowy mogą być przechowywane bezpośrednio w platformie SPIKON lub na zewnętrznym serwerze FTP – decyzja należy do Klienta. W przypadku opcji zapisu na serwerach Spikonu otrzymujemy do wyboru trzy warianty pojemnościowe: 1, 2 oraz 3 Gigabajty.

Aktywacja usługi

 • w celu aktywacji usługi należy zalogować się do panelu zarządzania podając dane, które wybraliśmy podczas zakładania konta
 • następnie z menu znajdującego się po lewej stronie wybieramy kolejno ‚Usługi’ / ‚Aktywacja usług’ i klikamy przycisk ‚Aktywuj usługę’ przypisany do oznaczonego fioletowym kolorem bloku ‚Nagrywanie połączeń’
 • w menu ‚Usługi’ pojawi się dodatkowa pozycja: ‚Nagrywanie połączeń’, przechodzimy do niej a następnie na nowo otwartej podstronie klikamy na niebieski przycisk ‚Dodaj’ znajdujący się w prawej części ekranu
 • wybieramy interesujący nas ‚Limit pojemnościowy’ lub opcję ‚Wysyłka na konto FTP’
 • pojawi się komunikat ostrzegawczy, w którym zatwierdzamy nasz wybór przyciskiem ‚OK’

Konfiguracja połączenia FTP w przypadku wybrania opcji ‚Wysyłka na konto FTP’

Wybierając opcję ‚Wysyłka na konto FTP’ należy skonfigurować konto, na które zostaną przesłane nagrania.
W tym celu wybieramy z menu ‚Usługi’/’Nagrywanie połączeń’ a następnie w sekcji ‚Ustawienia konta FTP’ klikamy na przycisk ‚Edycja’ i uzupełniamy wszystkie pola podając kolejno: login, hasło oraz adres serwera FTP zatwierdzając dane przyciskiem ‚Zapisz’
Następnie sprawdzamy poprawność połączenia przyciskiem ‚Sprawdź połączenie’, gdy konfiguracja przebiegła poprawnie otrzymamy komunikat: ‚Konfiguracja poprawna. Połączenie zostało nawiązane’

Uwaga!

 • Nagrania z aktualnego dnia wysyłane są na wskazane konto FTP pomiędzy godziną 23:00 a 05:00.
 • W przypadku problemów z połączeniem na konto FTP, SPIKON wykona 3 kolejne próby w kolejnych dniach. Po 3-ciej nieudanej próbie połączenia, nagrania z danego dnia zostaną usunięte.
 • Serwer musi posiadać możliwość tworzenia katalogów oraz zapisywania plików jak również dysponować odpowiednią pojemnością.

Włączanie nagrywania
Domyślnie nagrywanie jest wyłączone, aby skorzystać z usługi należy wybrać konta telefoniczne/SIP Trunki dla których chcemy rejestrować rozmowy.

 • Konta telefoniczne
  • przechodzimy kolejno do ‚Usługi’ / ‚Nagrywanie połączeń’
  • w sekcji ‚Nagrywane konta telefoniczne’ zmieniamy status usługi na ‚Włączone’ klikając na przypisany do interesującego nas konta przycisk znajdujący się w kolumnie ‚Nagrywanie’
 • SIP Trunki
  • przechodzimy do menu ‚Usługi’/’SIP Trunki’ i wybieramy interesujące nas konto
  • na nowo otwartej podstronie w sekcji ‚Opcje dodatkowe’ zmieniamy status usługi ‚Nagrywanie’ na ‚Włączone’ klikając na przypisany do niej przycisk

Odsłuchiwanie nagranych rozmów

 • logujemy się do panelu zarządzania
 • przechodzimy do listy połączeń wybierając kolejno z menu ‚Połączenia i poczta’/’Lista połączeń’ (rys.1a)
 • wybieramy przedział czasowy dla, którego chcemy odsłuchać nagrania oraz kierunek połączenia (rys.1b)
 • koniecznie zostawiamy domyślnie zaznaczoną opcję ‚Format: HTML’ (rys.1c)
 • wybór zatwierdzamy przyciskiem: ‚Dodaj do kolejki’ (rys.1d)
 • po kilku sekundach zostanie wygenerowany raport, który automatycznie pojawi się w sekcji ‚Listy połączeń do pobrania’
 • otwieramy wybraną listę przypisanym do niej przyciskiem ‚Pokaż’ (rys.1e)
 • naszym oczom ukaże się wygenerowana historia połączeń

Nagranie każdej z rozmów dostępne jest pod przyciskiem ‚Odtwórz’, który znajduje się w kolumnie ‚Akcje’. Klikając go pojawi się okienko z odtwarzaczem, który umożliwia odsłuch nagrania jak również jego zapis (plik w formacie *.wav) i usunięcie.

rys.1

rys.1

Uwaga! Rozmowy realizowane wewnątrz sieci nie są rejestrowane

Zapraszamy do lektury naszego blogu, w którym między innymi zamieściliśmy artykuł informujący o tym kiedy można nagrywać rozmowy telefoniczne.

Autokonfiguracja (Auto Provision) – instrukcja obsługi na przykładzie aparatu Yealink SIP-T20P
  Auto provisioning to funkcja pozwalająca na automatyczne pobieranie zdefiniowanych wcześniej ustawień przez aparaty IP.
  Konfiguracja została przeprowadzona na modelu Yealink SIP-T20P z wersją oprogramowania 9.72.0.75.

 • 1. Aby móc skorzystać z funkcji Auto Provisioningu należy posiadać konto w SPIKONie z dodanym kontem telefonicznym jak również serwer FTP, na którym
  zostanie zamieszczona konfiguracja
 • 2. W pierwszej kolejności logujemy się do panelu administracyjnego korzystając z adresu http://panel.spikon.pl
 • 3. Następnie z menu znajdującego się po lewej stronie wybieramy kolejno ‚Ustawienia i dodatki’ / ‚Autokonfiguracja’
 • 4. Na nowo otwartej podstronie przechodzimy do zakładki ‚Ustawienia aparatów Yealink’
 • 5. Następne klikamy przycisk ‚Edycja’ znajdujący się pod sekcją ‚Ustawienia FTP’
 • 6. Ustawiamy interesujące nas parametry według zapotrzebowania podając dane do naszego serwera FTP, na którym zostanie zapisany plik konfiguracyjny
  i zatwierdzamy przyciskiem ‚Zapisz’
 • 7. Dodatkowo mamy możliwość ustawienia własnej melodii sygnału połączenia przychodzącego. Aby tego dokonać klikamy przycisk ‚Wgraj plik’ znajdujący się w sekcji ‚Dzwonek użytkownika’
 • 8. Następnie wybieramy z menu znajdującego się po lewej stronie ‚Konta i numery’ / ‚Konta telefoniczne’ i klikamy na numer telefonu, dla którego chcemy dokonać autokonfiguracji aparatu IP
 • 9. W okienku ‚Autokonfiguracja aparatu IP’ klikamy na przycisk ‚Dodaj’ i z listy, która się pokaże wskazujemy na pozycję ‚Aparat Yealink’
 • 10. W nowym oknie wybieramy model naszego aparatu
 • 11. A następnie podajemy Adres MAC (znajdujący się na naklejce pod aparatem jak również na pudełku urządzenia)
 • 12. Wskazujemy, którą książkę telefoniczną chcemy zaimportować do aparatu
 • 13. W kolejnym kroku wybieramy z listy konto, dla którego chcemy przeprowadzić auto konfigurację
 • 14. Wybór zatwierdzamy przyciskiem ‚Zapisz’
 • 15. W podłączonym do zasilania oraz wpiętym do lokalnej sieci aparacie Yealink klikamy przycisk ‚OK’
 • 16. Adres IP, który pojawi się na wyświetlaczu wpisujemy w pasku adresowym naszej przeglądarki i logujemy się do panelu zarządzania telefonem używając domyślnego loginu oraz hasła: ‚admin’
 • 17. Przechodzimy do zakładki ‚Update’ (rys.1a) a następnie wybieramy pozycję ‚Auto Provision’ (rys.1b)
 • 18. W polu ‚Server URL’ podajemy adres naszego serwera FTP, natomiast pola ‚User Name’ oraz ‚Password’ uzupełniamy wpisując kolejno nazwę użytkownika jak również hasło do naszego FTP’a (rys.1c)
 • 19. Synchronizujemy przygotowaną konfigurację z aparatem Yealink klikając przycisk ‚Autoprovision Now’ (rys.1d)
 • rys.1

  rys.1

 • 20. Na wyświetlaczu powinien się pojawić nasz login SIP jak również aktualna data oraz godzina
 • 21. Od tej pory urządzenia jest gotowe do pracy
Instrukcja konfiguracji programu „Zoiper Biz 2.41″ dla systemu Windows
 • 1. W pierwszej kolejności pobieramy aplikację Zoiper ze strony producenta http://www.zoiper.com
 • 2. Następnie klikając dwukrotnie na pobrany plik instalujemy aplikację postępując według wskazówek kreatora
 • 3. Po uruchomieniu aplikacji ujrzymy główne okienko programu (rys. 1)
 • rys.1

  rys.1

 • 4. W celu ustawienia języka polskiego, klikamy prawym przyciskiem myszy na okienku programu i wybieramy kolejno z menu ‚Languages’ / ‚Polski’ (rys. 2)
 • rys.2

  rys.2

 • 5. W kolejnym kroku klikamy na ikonkę ‚opcje’ znajdującą się po prawej stronie
 • 6. Ujrzymy okno jak na rys.3, gdzie klikamy na pozycję ‚Dodaj nowe konto SIP’ znajdującą się w lewym górnym rogu
 • rys.3

  rys.3

 • 7. W kolejnym okienku (rys.4) wpisujemy dowolną nazwę, która będzie identyfikowała nasze konto np. Spikon i klikamy przycisk ‚OK’
 • rys.4

  rys.4

 • 8. Następnie w okienku ‚opcje’ zaznaczamy znajdującą się w lewym dolnym rogu pozycję ‚Pokaż opcje zaawansowane’
 • rys.6

  rys.6

 • 9. Uzupełniamy pola formularza (rys.5) następującymi danymi:
 • Domena: sip.spikon.pl
  Nazwa użytkownika: Nasz login SIP
  Hasło: hasło, które ustaliliśmy podczas dodawania numeru
  Nazwa dzwoniącego: Dowolna nazwa (Caller ID), która wyświetli się gdy zadzwonimy do innego użytkownika Spikonu
  Użytkownik do autentykacji: Nasz login SIP

  Zaznaczamy pozycję: ‚Użyj zewnętrznego proxy’

  Zewnętrzny proxy: sip.spikon.pl
  Wygaśnięcie rejestracji: 60

  zatwierdzamy przyciskiem ‚OK’

  rys.5

  rys.5

  Dane dla naszego konta możemy uzyskać logując się do panelu zarządzania (http://panel.spikon.pl), wybierając kolejno „Konta i numery” / „Konta telefoniczne” / „Dane konfiguracyjne konta” (rys. 6)

  rys.6

  rys.6

 • 10. W dziale ‚Konto’ powinniśmy ujrzeć obok nazwy naszego konta, komunikat: ‚Zarejestrowano’ (rys. 7)
 • rys.7

  rys.7

 • 11. Aby wykonać połączenie wpisujemy w pozycji ‚Połączenie do wykonania’ interesujący nasz numer telefonu i zatwierdzamy przyciskiem ‚Enter’ bądź zieloną słuchawką (rys.8)
 • rys.8

  rys.8

Instrukcja konfiguracji programu „Zoiper 3.x” dla systemu Windows
 • 1. W pierwszej kolejności pobieramy aplikację Zoiper ze strony producenta http://www.zoiper.com
 • 2. Następnie klikamy dwukrotnie na pobrany plik instalujemy aplikację postępując według wskazówek kreatora
 • 3. Po uruchomieniu aplikacji ujrzymy główne okienko programu (rys. 1)
 • rys.1

  rys.1

 • 4. Klikamy na pozycję ‚Ustawienia’ i z otwartego menu wybieramy pozycję ‚Stwórz nowe konto’ (rys.2)
 • rys.2

  rys.2

 • 5. Następnie zostawiamy domyślnie zaznaczoną pozycję ‚SIP’ i klikamy przycisk ‚NASTĘPNY’ (rys.3)
 • rys.3

  rys.3

 • 6. Uzupełniamy formularz (rys.4a) podając kolejno w pozycjach:
 • user / user@host: nasz login SIP
  Password: hasło które ustaliliśmy dla naszego konta telefonicznego podczas dodawania numeru
  Domain / Outbound proxy: sip.spikon.pl

  rys.4a

  rys.4a

  I klikamy przycisk ‚NASTĘPNY’

  Dane dla naszego konta możemy uzyskać logując się do panelu zarządzania (http://panel.spikon.pl), wybierając kolejno
  „Konta i numery” / „Konta telefoniczne” / „Dane konfiguracyjne konta” (rys. 4b)

  rys.4a

  rys.4a

 • 7. W kolejnym okienku (rys.5) w pozycji ‚Account name’ wpisujemy dowolną nazwę, która będzie identyfikowała nasze konto np. Spikon i podobnie jak w poprzednim punkcie przechodzimy do kolejnego kroku używając przycisku ‚NASTĘPNY’
 • rys.5

  rys.5

 • 8. Pojawi się komunikat z informacją, że nasze konto zostało dodane do listy (rys. 6), po przeczytaniu zamykamy okienko przyciskiem ‚Zamknij’
 • rys.6

  rys.6

 • 9. W głównym oknie programu rozwijamy menu ‚Ustawienia’ i wybieramy pozycję ‚Preferencje’ (rys. 7)
 • rys.7

  rys.7

 • 10. W otwartym oknie ustawień ogólnych (rys. 8) wypełniamy kolejno puste pola formularza podając:
 • nazwa ID dzwoniącego: dowolna nazwa, którą zobaczy na wyświetlaczu swojego telefonu nasz rozmówca, gdy również posiada konto w Spikonie
  Auth. nazwa użytkownika: nasz login SIP

  Zaznaczamy pozycję ‚Use outbound proxy’

  outbound proxy: sip.spikon.pl

  rys.8

  rys.8

 • 11. Przechodzimy do zakładki ‚Advanced’ (rys. 9) i ustawiamy wartość parametru ‚Rejestracja ważności’ na 60 zatwierdzając przyciskiem ‚OK’
 • rys.9

  rys.9

 • 12. W ten sposób udało nam się skonfigurować Softphone Zoiper, w celu wykonywania połączeń należy wybrać zakładkę ‚Dialpad’ a następnie
  po podaniu numeru kliknąć zielony przycisk ‚DZWOŃ’
 • rys.10

  rys.10

Pomoc zdalna – instrukcja instalacji i obsługi programu „Asystent zdalny”

Program „Asystent Zdalny” firmy MicroCreative służy do zdalnej pomocy (z pośrednictwem sieci Internet). Dzięki niemu konsultant serwisu SPIKON może uzyskać dostęp do pulpitu komputera klienta w celu wykonania konfiguracji urządzeń lub/i oprogramowania współpracującego z platformą SPIKON.

W celu udostępnienia pulpitu serwisowi SPIKON należy:

 1. Pobrać aplikację MicroCreative „Asystent Zdalny” przechodząc do adresu www.panel.spikon.pl/asystent_zdalny.
 2. Otworzyć folder do którego pobrano program i uruchomić go klikając dwukrotnie na plik „MicroCreativeRA3.exe”.
 3. Po uruchomieniu aplikacji klikamy na przycisk ‚Poproś o pomoc’ (rys.1a) i potwierdzamy ewentualne komunikaty zabezpieczeń systemu Windows.
 4. rys.1

  rys.1

 5. Zezwalamy aplikacji na dostęp do naszego komputera wciskając przycisk „OK”.
 6. Podajemy wygenerowany numer ID (rys.2a) oraz hasło (rys.2b) konsultantowi serwisu SPIKON.
 7. rys.2

  rys.2

Po wykonaniu powyższych czynności pracownik serwisu SPIKON widzi na ekranie swojego komputera pulpit klienta i może przystąpić do realizacji działań pomocniczych.

Menu IVR – Instrukcja obsługi

W celu stworzenia nowego menu IVR należy:

 • Zalogować się do panelu klienta platformy SPIKON (korzystając z linku: https://panel.spikon.pl/login)
 • W menu głównym po lewej stronie rozwinąć element „Usługi” i kliknąć w link „Aktywacja usług”
 • Upewnić się, że usługa „Menu IVR” jest aktywna
 • W menu głównym po lewej stronie, pod rozwiniętym elementem „Usługi” kliknąć w link „Menu IVR”
 • Korzystając z przycisku „Dodaj” – znajdującego się po prawej stronie belki tytułowej panelu „Menu IVR” – wybrać numer publiczny, pod którym dostępne będzie nowe menu

Jeśli powyższe kroki zostały wykonane poprawnie na liście prezentującej wszystkie menu IVR pojawi się nowy numer telefonu, na który należy kliknąć by przejść do etapu projektowania.

Nowo dodane menu składa się zawsze z jednego elementu, jest to element stanowiący punkt startowy. Nie można go skasować, ani w żaden sposób modyfikować. Poniżej znajduje się obraz prezentujący nowe menu IVR:

ivr_instrukcja_1

Na danym etapie nie ma możliwości wykonania połączenia testowego, menu IVR jest puste i każde połączenie wykonane na nie zostanie odrzucone.

Kreator menu udostępnia następujące elementy wykonawcze:

 • Odtworzenie nagrania
 • Menu DTMF – wykonanie zdefiniowanych akcji po wciśnięciu przez dzwoniącego odpowiedniego klawisza na klawiaturze telefonu
 • Sprawdzenie daty i/lub godziny – wykonanie zdefiniowanych akcji tylko w określonych przedziale czasowym
 • Rozłączenie – natychmiastowe przerwanie połączenia
 • Wykonanie połączenia na wybrany numer
 • Wykonanie połączenia do kolejki oczekujących
 • Wykonanie połączenia do kampanii Call Center
 • Pętla – wykonanie zdefiniowanych akcji określoną ilość razy
 • Pauza – zatrzymanie wykonywania akcji drzewa IVR na określoną ilość sekund
 • Ustawienie zmiennej – np. nadpisanie nazwy dzwoniącego
 • Wykonanie połączenia do konferencji głosowej

Każdy element, na który składa się menu IVR jest wykonywany w kolejności z góry na dół. Każdy kolejny element zostanie wykonany tylko i wyłącznie wówczas gdy poprzedni zakończy swoje działanie.

W celu dodania nowego elementu do menu IVR należy kliknąć na przycisk z plusem widoczny na rysunku nr. 1, a następnie wybrać odpowiednią pozycję z wysuniętego panelu – prezentuje to rysunek nr. 2 poniżej.

ivr_instrukcja_2

Nowy element pojawi się poniżej przycisku dodawania. Kolejnym krokiem jest skonfigurowanie go zgodnie z założonym działaniem. By to uczynić należy kliknąć przycisk wyświetlający koło zębate po prawej stronie wybranego elementu. Poniżej znajduje się dokładny opis działania i możliwości konfiguracyjnych każdego elementu drzewa IVR.

Odtworzenie nagrania
Element umożliwia odtworzenie nagrania z pliku dźwiękowego osobie dzwoniącej. Wymagania dotyczące formatu pliku z nagraniem:

 • Typ: WAVE PCM
 • Częstotliwość próbkowania: 8 kHz
 • Rozdzielczość: 16 bitów
 • Liczba kanałów: 1
 • Maksymalny rozmiar: 2 MiB

Za pomocą formularza konfiguracji możemy wybrać plik dźwiękowy oraz oznaczyć czy podczas odsłuchiwania go będzie możliwość wciśnięcia przycisku DTMF na klawiaturze telefonu. Wciśnięcie przycisku DTMF wywoła akcje zdefiniowaną w elemencie „Menu DTMF” (patrz niżej) lub rozłączy połączenie – w przypadku gdy wciśnięty przycisk nie jest zdefiniowany.

Menu DTMF
Element umożliwia zdefiniowanie zestawów akcji, które mogą zostać wykonane po wciśnięciu przez dzwoniącego przycisku DTMF na klawiaturze telefonu. Funkcjonalność współgra z następującymi elementami:

 • „Odtworzenie nagrania” – jeśli element ma zaznaczone „Wykorzystywane do menu DTMF”
 • „Pauza” – jeśli element ma zaznaczone „Wykorzystywane do menu DTMF”

Po wciśnięciu przycisku „+” rozwinie się panel wyboru przycisków DTMF.

Sprawdzenie daty i/lub godziny
Wykonywanie zawartych czynności w zależności od aktualnej daty lub/i godziny. Rozbudowane możliwości konfiguracyjne pozwalają na określenie przedziału godzin i/lub dni tygodnia i/lub dni miesiąca i/lub miesięcy w których załączone akcje wykonają się. Zawarte elementy wykonają się tylko jeśli aktualna data/godzina zgadza się z definicją, po czym połączenie zostanie rozłączone, niezależnie od tego czy pod elementem „Sprawdzanie daty i/lub godziny” znajdują się inne elementy.

Rozłączenie
Natychmiastowe i bezwarunkowe przerwanie połączenia.

Wykonanie połączenia na wybrany numer
Połączenie osoby dzwoniącej z wybranym numerem telefonu. Formularz konfiguracji pozwala na wybranie konta telefonicznego w platformie SPIKON lub wprowadzenie zewnętrznego numeru telefonu.

Wykonanie połączenia do kolejki oczekujących
Połączenie osoby dzwoniącej z wybraną kolejką oczekujących.

Wykonanie połączenia do kampanii Call Center
Połączenie osoby dzwoniącej z wybraną kampanią Call Center.

Pętla – wykonanie zdefiniowanych czynności kilkukrotnie
Wykonanie zawartych czynności zdefiniowaną ilość razy – od 1 do 9 razy.

Pauza
Element wstrzymujący połączenie na określoną ilość czasu – od 1 do 9 sekund. Za pomocą formularza konfiguracji możemy oznaczyć czy podczas trwania pauzy będzie możliwość wciśnięcia przycisku DTMF na klawiaturze telefonu. Wciśnięcie przycisku DTMF wywoła akcje zdefiniowaną w elemencie „Menu DTMF” lub rozłączy połączenie – w przypadku gdy wciśnięty przycisk nie jest zdefiniowany.

Ustawienie zmiennej
W danym momencie istnieje jedna zmienna, której można używać w Menu IVR, jest to „Nazwa dzwoniącego”, czyli ciąg znaków, który będzie wyświetlany osobie, do której docelowo kierowane jest połączenie.

Wykonanie połączenia do konferencji głosowej
Połączenie osoby dzwoniącej z wybraną konferencją głosową.

Instrukcja konfiguracji programu „X-Lite” dla systemu Windows
 • 1. Po uruchomieniu programu „X-Lite” należy kliknąć lewym klawiszem myszy na przycisk strzałki skierowanej do dołu, znajdujący się w w górnej części programu. Przycisk ten rozwija menu.
  krok1-3
 • 2. Po rozwinięciu menu należy wybrać „SIP Account Settings”.
  krok2
 • 3. Nie ma jeszcze skonfigurowanych kont. Dlatego należy kliknąć na przycisk „Add” znajdujący się w górnej prawej części okna.
  krok4
 • 4. W tym oknie należy podać odpowiednie informacje konfiguracyjne dotyczące konta telefonicznego w platformie SPIKON.
  Dislpay name: Login SIP
  User name: Login SIP
  Password: Hasło dla konta SIP
  Authorization user name: Login SIP
  Domain: sip.sikon.pl
  Po wypełnieniu pól należy kliknąć przycisk „OK”.
  krok5
 • 5. W zakładce „Advanced” należy ustawić wartość „Register every” na 60 sekund a następnie kliknąć przycisk „OK”.
  krok7
 • 6. Po wpisaniu wszystkich niezbędnych danych dla konta w okienku „SIP Accounts” pojawi się informacja o skonfigurowanym koncie. Należy kliknąć „Close”, aby zamknąć okno.
  krok6
 • 7. Można już dzwonić i odbierać połączenia. Aby wykonać testowe połączenie, należy wprowadzić numer telefonu przy użyciu klawiatury numerycznej programu „X-Lite” i kliknąć na „zieloną słuchawkę”.
  cach__223
Instrukcja konfiguracji aparatu Panasonic KX-TGP500
 • 1. W pierwszej kolejności należy podłączyć telefon Panasonic KX-TGP500 do sieci elektrycznej i sieci Ethernet.
  face-2
 • 2. Następnie należy wejść do menu wciskając guzik nawigacyjny i wybrać „Usługa IP”.
  Pan_Menu
 • 3. W kolejnym kroku proszę wybrać „Ustawienia sieci”.
  Pan_US
 • 4. W „Ustawienia sieci” konieczne jest aktywowanie opcji „Dostęp przez WWW”. Opcja ta umożliwia zarządzanie telefonem przez przeglądarkę WWW.
  Pan_WWW
 • 5. Proszę przejść do zakładki „Ustawienia IP”.
  Pan_UIP
 • 6. Aby zalogować się do panelu administratora telefonu Panasonic KX-TGP500, należy. Adres IP który ukaże się na wyświetlaczu telefonu wprowadzić w pasku adresu „www” przeglądarki internetowej. Przeglądarka poprosi o wprowadzenie loginu i hasła. Domyślny login i hasło:

  Login: admin
  Hasło: adminpass

  Pan_IP

 • 7. Po poprawnym zalogowaniu do telefonu należy kliknąć na zakładkę „VoIP” znajdującą się w górnym menu. Z lewego menu należy wybrać „SIP Settings” i np: wybrać „Line1″ aby skonfigurować konto VoIP
  Pan_1
 • 8. Aby dokończyć proces konfiguracji telefonu konieczne jest wypełnienie pól:

  Phone number: „Login SIP”
  Registrar Server Address: „sip.spikon.pl”
  Proxy Server Address: „sip.spikon.pl”
  Authentication ID: „Login SIP”
  Authentication Password: „Hasło dla konta SIP”
  Pan_2

 • 9. Aby sprawdzić czy konto zostało poprawnie skonfigurowane należy w górnym menu kliknąć na zakładkę „Status” a następnie z lewego menu wybrać „VoIP Status”. W tabeli pod „Line 1″ widać że numer 7989791 ma status „Registered”
  Pan_3
Instrukcja konfiguracji bramki VoIP – Linksys PAP2T
 • 1. W pierwszej kolejności należy podłączyć bramkę do sieci za pomocą gniazda Ethernet
 • PAP2T

 • 2. Następnym krokiem jest podłączenie zasilacza do gniazda ‚power’
 • PAP2T

 • 3. Na koniec podłączamy aparat telefoniczny do gniazda ‚PHONE 1′
 • PAP2T

 • 4. Gdy połączenia zostały wykonane poprawnie, zaświecą się trzy diody: Power, Ethernet oraz Phone.
 • UWAGA!
  Gdy urządzenie było wcześniej użytkowane zalecamy przywrócenie ustawień fabrycznych. W tym celu podnosimy słuchawkę i wybieramy z podłączonego telefonu ‚****‚ następnie gdy usłyszymy głos lektora wybieramy ‚73738#‚, gdy ponownie usłyszymy lektora, wybieramy przycisk ‚1‚ a następnie odkładamy słuchawkę. Bramka uruchomi się ponownie z ustawieniami fabrycznymi.

 • 5. W celu skonfigurowania urządzenia potrzebny będzie adres IP bramki, który uzyskuje się poprzez wybranie z podłączonego do niej telefonu ‚ * * * * 1 1 0 #’. Adres zostanie podyktowany przez automat.
 • 6. Po wpisaniu adresu, w przeglądarce ukaże się strona konfiguracyjna.
 • 7. W prawym górnym rogu należy wybrać ‚Admin login’
 • PAP2T

 • 8. W kolejnym oknie wybieramy ‚switch to advanced view’ a następnie na linię, którą chcemy użyć do konfiguracji usługi (Line 1/Line 2)
 • PAP2T

 • 9. Parametry nalezy wprowadzić w/g schematu podanego poniżej, gdzie:
 • PAP2T

  Line enable: yes

  Proxy and Registration:
  Proxy: sip.spikon.pl
  Outbound Proxy: sip.spikon.pl
  Register: yes
  Register Expires: 60

  Use Outbound Proxy: yes

  Subscriber information:
  Display name: numer konta SIP
  Password: hasło do konta SIP (proszę nie mylić z hasłem do panelu)
  Auth ID: numer konta SIP
  User ID: numer konta SIP
  Use Auth ID: yes

  PAP2T

 • 10. Na koniec wybieramy ‚Preferred Codec: G711a‚. Ustawienia zatwierdzamy przyciskiem ‚Save Settings’
 • PAP2T

 • 11. Gdy konfiguracja przebiegła poprawnie, aparat telefoniczny powinien być gotowy do przyjmowania/wykonywania połączeń w sieci SPIKON.
Instrukcja konfiguracji programu „Zoiper” dla systemu Android
 • 1. W pierwszym kroku pobieramy z „Google play” aplikację „Zoiper” .

  zoiper_step1
 • 2. Po instalacji uruchamiamy program klikając na jego ikonkę

  zoiper_step2
 • 3. Następnie przechodzimy do zakładki „Config”, gdzie z menu wybieramy „Accounts”

  zoiper_step3
 • 4. Ukaże się okno, w którym należy dodać konto klikając na pozycję „Add account”

  zoiper_step4
 • 5. Wybieramy „SIP”

  zoiper_step5
 • 6. W kolejnym oknie uzupełniamy dane konfiguracyjne:

  Account name: Login SIP
  Host: sip.spikon.pl
  Username: Login SIP
  Password: Hasło dla konta SIP
  Authentication user: Login SIP

  zoiper_step6

  Zatwierdzamy konfigurację klikając przycisk „Save”

  Prawidłowo zarejestrowane konto SIP zostanie potwierdzone statusem: „Account is ready”.

 • 7. Jeżeli dane do konta zostały poprawnie wprowadzone, po zakończeniu konfiguracji należy powrócić do menu „Dialer”.Od teraz można wykonywać połączenia z konta telefonicznego w SPIKONie.

  zoiper_step7
Instrukcja konfiguracji aparatu Yealink SIP-T20P
 • 1. W pierwszej kolejności należy podłączyć zasilanie do aparatu Yealink.
 • Yealink

 • 2. Następnym krokiem jest połączenie telefonu do sieci za pomocą gniazda ‚Internet’
  (Istnieje możliwość użycia telefonu jako switcha za pomocą gniazda ‚PC’) .
 • Yealink

 • 3. Aby przejść do konfiguracji z poziomu klawiatury aparatu Yelink należy wcisnąć klawisz ‚OK’, uzyskany w ten sposób adres IP powinien zostać wprowadzony do przeglądarki internetowej (domyślny login oraz hasło: admin)
  Na stronie konfiguracyjnej należy wybrać zakładkę ‚Account’ i wprawadzić parametry w/g poniższego schematu:
 • Parametr ‚Line Active’ ustawiamy na wartość ‚Enabled’

  Label: dowolna nazwa, która zostanie wyświetlona na ekranie telefonu
  Display name: nazwa, która zostanie wyświetlona rozmówcy, gdy również posiada konto w Spikonie
  Register name: numer naszego konta SIP
  User name: numer naszego konta SIP
  Password: hasło do konta SIP, które ustaliliśmy podczas dodawania numeru

  Parametr ‚Enable Outbound Proxy Serwer’ ustawiamy na wartość ‚Enabled’

  Outbound Proxy Server: sip.spikon.pl
  Server Host: sip.spikon.pl
  Server Expires: 60

  Konfiguracja

 • 4. Na koniec należy zatwierdzić wprowadzone dane przyciskiem ‚Confirm’ .
  Gdy konfiguracja została wykonana poprawnie, status zmieni się na ‚Registered’.
  Od tej pory możemy korzystać z usługi.
Instrukcja instalacji i konfiguracji programu „Zoiper” dla systemu iOS
 • 1. W pierwszej kolejności należy wyszukać i pobrać aplikację ‚Zoiper SIP softphone’ z APPLE App Store.

  zoiper
 • 2. Kolejnym krokiem jest uruchomienie ‚Zoipera’ i przejście do zakładki – ‚Settings’ oraz wybranie pozycji – ‚Accounts’.

  Zoiper
 • 3. W celu dodania nowego konta należy wybrać ikonkę ‚+’ znajdującą się w prawym górnym rogu ekranu.

  Zoiper
 • 4. A następnie wskazać typ konta – ‚SIP account’.

  Zoiper
 • 5. Rubryki powinny zostać uzupełnione parametrami, przypisanymi do wybranego numeru (według przykładu).

  Gdzie:

  • Account name: dowolna nazwa
  • Domain: sip.spikon.pl
  • User name: numer konta SIP
  • Password: hasło dla numeru SIP
  • Caller ID: nazwa wyświetlana rozmówcy
  • Auth Username: numer konta SIP
  • Use Outbound Proxy: opcja powinna zostać włączona
  • Outbound Proxy: sip.spikon.pl

  Zoiper

 • 6. Na zakończenie należy zarejestrować się do sieci wybierając przycisk ‚Register’. Jeżeli konfiguracjia została wykonana poprawnie, zostanie wyświetlony komunikat ‚Registration Status: OK’. Od tej pory można korzystać z usługi.

  Zoiper
Instrukcja konfiguracji programu „Zoiper Free 2.42″ dla systemu Windows
 • 1. W pierwszej kolejności pobieramy aplikację Zoiper ze strony producenta http://www.zoiper.com
 • 2. Następnie klikając dwukrotnie na pobrany plik instalujemy aplikację postępując według wskazówek kreatora
 • 3. Po uruchomieniu aplikacji ujrzymy główne okienko programu (rys. 1)
 • rys.1

  rys.1

 • 4. W celu ustawienia języka polskiego, klikamy prawym przyciskiem myszy na okienku programu i wybieramy kolejno z menu ‚Languages’ / ‚Polski’ (rys. 2)
 • rys.2

  rys.2

 • 5. W kolejnym kroku klikamy na ikonkę ‚opcje’ znajdującą się po prawej stronie (rys. 3)
 • rys.3

  rys.3

 • 6. Ujrzymy okno jak na rys.4, gdzie klikamy na pozycję ‚Dodaj nowe konto SIP’ znajdującą się w lewym górnym rogu
 • rys.4

  rys.4

 • 7. W kolejnym okienku (rys.5) wpisujemy dowolną nazwę, która będzie identyfikowała nasze konto np. Spikon i klikamy przycisk ‚OK’
 • rys.5

  rys.5

 • 8. Następnie w okienku ‚opcje’ zaznaczamy znajdującą się w lewym dolnym rogu pozycję ‚Pokaż opcje zaawansowane’ (rys.6)
 • rys.6

  rys.6

 • 9. Uzupełniamy pola formularza (rys.7) następującymi danymi:
 • Domena: sip.spikon.pl
  Nazwa użytkownika: Nasz login SIP
  Hasło: hasło, które ustaliliśmy podczas dodawania numeru
  Nazwa dzwoniącego: Dowolna nazwa (Caller ID), która wyświetli się gdy zadzwonimy do innego użytkownika Spikonu
  Użytkownik do autentykacji: Nasz login SIP

  Zaznaczamy pozycję: ‚Użyj zewnętrznego proxy’

  Zewnętrzny proxy: sip.spikon.pl
  Wygaśnięcie rejestracji: 60

  zatwierdzamy przyciskiem ‚OK’

  rys.7

  rys.7

  Dane dla naszego konta możemy uzyskać logując się do panelu zarządzania (http://panel.spikon.pl), wybierając kolejno „Konta i numery” / „Konta telefoniczne” / „Dane konfiguracyjne konta” (rys. 8)

  rys.8

  rys.8

 • 10. W dziale ‚Konto’ powinniśmy ujrzeć obok nazwy naszego konta, komunikat: ‚Zarejestrowano’ (rys. 9)
 • rys.9

  rys.9

 • 11. Aby wykonać połączenie wpisujemy w pozycji ‚Połączenie do wykonania’ interesujący nasz numer telefonu i zatwierdzamy przyciskiem ‚Enter’ bądź zieloną słuchawką (rys.10)
 • rys.10

  rys.10

Co zrobić, gdy nie ma dźwięku w słuchawce u mnie lub u mojego rozmówcy?

Jednostronna blokada dźwięku może być spowodowana ustawieniami routera, przez który telefon/bramka/softphone łączy się z Internetem. Proszę upewnić się, czy router nie ma zdefiniowanej blokady portów RTP z zakresu 10000-20000.

Co zrobić, gdy połączenie jest kiepskiej jakości?

Słaba jakość połączeń w większości przypadków spowodowana jest zbyt mocno obciążonym łączem internetowym. Obciążenie łącza może wynikać z obecności programów pobierających duże ilości danych z Internetu, np. YouTube, Vimeo, programy p2p, programy do pobierania plików.

Często nie można się do mnie dodzwonić. Parę minut po zakończeniu połączenia wszystko wraca do normy, jednak później problem pojawia się ponownie. Co mogę zrobić?

Problem może być spowodowany złym ustawieniem parametru odświeżenia rejestracji SIP. Poprawne ustawienie tego parametru to 60 sekund (60000 milisekund).

Jakie rozmowy telefoniczne są darmowe?

Rozmowy telefoniczne pomiędzy użytkownikami kont telefonicznych SPIKON są w pełni darmowe. Niezależnie od tego gdzie znajdujesz się Ty lub Twój rozmówca – wystarczy podłączenie do Internetu, by rozmawiać w SPIKON za darmo.

Jak dzwonić na numery w SPIKON, a jak na numery w innych sieciach?

Każdy numer – niezależnie od sieci – należy wybierać bez stosowania prefiksów. SPIKON automatycznie rozpoznaje, w jakiej sieci jest dany numer i odpowiednio kieruje połączenie.

Jak dzwonić na numery alarmowe?

Na numery alarmowe w SPIKON dzwoni się tak samo, jak w każdej innej sieci. Wystarczy wybrać numer (np. 112), aby skontaktować się z najbliższą stacją obsługi połączeń alarmowych.

UWAGA! Aby połączenia alarmowe działały, wymagane jest określenie lokalizacji geograficznej telefonu. Lokalizację geograficzną konta można wybrać/zmienić z poziomu panelu klienta.

Czym jest SPIKON?

SPIKON to nowoczesna platforma telekomunikacyjna umożliwiająca prowadzenie darmowych rozmów z rodziną i znajomymi z każdego miejsca na świecie – wystarczy tylko dostęp do Internetu. SPIKON to także zaawansowane usługi głosowe, Wirtualna centrala oraz Wirtualne Call Center. Wszystko dostępne z poziomu intuicyjnego i łatwego w obsłudze panelu klienta!

Założenie konta jest darmowe i nie wymaga podpisywania żadnej umowy. Płatności są realizowane za pomocą szybkich transakcji przez internet i nie jest z nimi związana żadna prowizja.

Jak założyć konto?

By założyć darmowe konto w platformie SPIKON wystarczy przejść na stronę www.spikon.eu i kliknąć na przycisk „Załóż konto” lub kliknąć bezpośrednio w ten link: zakładanie konta w SPIKON.

Jak doładować konto?

Po zalogowaniu się do panelu klienta (zaloguj się do panelu klienta), z menu po lewej stronie ekranu należy wybrać „Finanse”, a następnie „doładowanie konta”. Na stronie umożliwiającej doładowanie konta w polu „Kwota (PLN)” należy wprowadzić kwotę doładowania i kliknąć na przycisk „Zapłać On-Line”. Po przekierowaniu na stronę operatora płatności internetowych proszę postępować zgodnie ze znajdującymi się tam informacjami.

Jaki telefon należy posiadać, by móc prowadzić rozmowy w platformie SPIKON?

Możliwości jest wiele. Każda ma swoje zalety i wady. Jednakże najbardziej popularne telefony to:

 • Telefon VoIP – Telefon działający w technologii VoIP podłączany jest bezpośrednio do Internetu. Wymagane jest skonfigurowanie na nim konta telefonicznego SPIKON.
 • Telefon analogowy – Klasyczny telefon działający w technologii analogowej może zostać podłączony do platformy SPIKON. W tym celu należy użyć tzw. bramki VoIP. Więcej o bramkach VoIP można znaleźć w zakładce „Pomoc” – dział „Pierwsze kroki”.
 • Telefon programowy – Jest to tzw. softphone, czyli program komputerowy umożliwiający korzystanie z peryferii audio (słuchawki, mikrofon) podłączonych do urządzenia, na którym działa. Softphone może zostać użyty na urządzeniach z systemami operacyjnymi Windows, MAC, Linux, Android, iOS, Windows Phone i innymi.
Czym jest bramka VoIP?

Bramka VoIP to urządzenie umożliwiające podłączenie analogowych telefonów i faksów do cyfrowej sieci telekomunikacyjnej, jaką jest SPIKON. Po poprawnym skonfigurowaniu bramki VoIP i podłączeniu do niej klasycznego telefonu analogowego możemy korzystać z większości dobrodziejstw cyfrowej telefonii SPIKON.