Project Description

API

Integracja z zewnętrznymi aplikacjami i systemami

  • Interfejs API
  • Usługa bezpłatna
API – „Application Programming Interface” czyli „Interfejs Programowania Aplikacji” to „okno” umożliwiające zewnętrznym systemom czy aplikacjom zdalne łączenie się z platformą SPIKON i wykonywanie czynności takich jak:

  • Pobieranie danych: listy połączeń, nagrania rozmów czy stan konta
  • Zarządzanie „treściami zmiennymi”, czyli np. książkami telefonicznymi (dodawanie, kasowanie)
  • Wykonywanie akcji: zestawienie połączeń między kontem telefonicznym i numerem zewnętrznym

Interfejs jest w ciągłym rozwoju. Dodatkowe możliwości mogą zostać wprowadzone bezpłatnie na życzenie klienta po ich pozytywnym rozpatrzeniu przez pracowników firmy SPIKON.

Pobierz instrukcję API

Zarejestruj się

Pierwszy okres rozliczeniowy jest bezpłatny!

Zapraszamy do testów!